lördag 31 mars 2007

Paragrafrytteri gör att danskväll upphör

Man kan tycka att detta är "storm i ett vattenglas", och det kanske det också är, men det gäller att belysa detta som förekommer, och som gör att det slår mot dansbandsbranschen.

Detta gäller Fyris Park i Uppsla, och föreningen Dansens Vänner som anordnar dans på tisdagar, men inte nu kan fortsätta bedriva den, då Skatteverket kräver in moms, med sin motivering att nöjesdansen inte anses som allmännyttig.

Det är på tiden att dansen accepteras som allmännyttig och som social friskvård för människan, och borde rätteligen momsbefrias, för detta att få dansa betyder så mycket för så många människor.
Istället borde dessa danser uppmuntras, och inte på detta vis som nu har gjorts straffas ekonomiskt
Protestera och tyck gärna till ni alla dansvänner som läser detta.

onsdag 7 mars 2007

Se hit alla med Dansminnen från Jämtlands län

Det pågår just nu ett intressant projekt inom Jämtlands län om Dansminnen som skall mynna ut i en bok, som skall vara klar till julen 2007. Det berör alla som har några minnen att berätta om hur det var förr i tiden, och det gäller danspubliken, hur man var klädd, sina första danssteg, men även arrangörer, dansbanden, scenkläder, populära dansställen.

Gå in på deras hemsida www.faj.se. Klicka på Aktuellt, så ser man Dansminnen där, och där finnes en pdf-fil som man kan klicka på och ladda ner, så kan man läsa mera om detta.

Den som har hand om detta heter Catarina Lundström med tel 063776420 0705510161
catarina.lundstrom@faj.se. Så kontakta gärna henne, ni som har några Dansminnen att berätta.
Detta är vad jag vet för första gången ett heltäckande projekt som berör alla, och det hedrar dem som jobbar med detta, för detta behövs verkligen.

Jämtlands län är historisk sett en av de starkare regioner i landet inom dans och dansband,och där invånarna verkligen gillar att dansa, och där det är kultur att göra det, och det finns massor av skickliga dansband, både heltidsband på riksplanet och lokala band som har sitt ursprung i just detta län.