onsdag 3 september 2008

Filmen Får jag lov-till sista dansen ger felaktig bild av branschen

Efter att ha sett denna film på TV häromdagen, måste jag konstatera att denna film inte speglar och ger rättvisa åt branschen som den ser ut idag

Det märks tydligt att den började visas på landets biografer våren 2007, för då var en negativ stämning i branschen.

Filmen speglar ett negativt budskap som om allt skulle vara förbi och man kan fråga sig vad denna film har för uppgift att fylla idag.

Nu kan fllmen ha ett visst historiskt värde för vissa personer som uppskattar just detta, vilket man får respektera.

Som alla vet så har hela branschen under detta år 2008, fått ett lyft både i radio och tv för vi alla som älskar denna typ av musik, och vi är många, så är det en stor glädje.

Musik som spelas av dansband har plötsligt blivit accepterad på ett sätt som man inte ens kunde drömma tidigare.

Det finns säkert flera som har åsikter om detta